(Please set browser to encoding in cyrillic)

Тетрада Фалло

IBIS: Egyptian symbol of wisdom - Home Pg

Про I.B.I.S.
Вступна сторінка
Канали інформації
Пошук в межах сайту
Стандарти


"В новинах"
Пошта...
Запитання/коментарі
Повідомте про
перервані зв'язки

Попередження

С.О.С.- інформація

Приєднайтесь до I.B.I.S.

Genetics Birth Defects Center

Ukrainian-American Birth Defects Program
Словесний ящик Пандори
Medical Etymology
Медичне слово
Вроджені вади
Галерея - Музика
Книги - Старі карти - Гравюри
 

English droplist

Т. Є. Голуб
Відділення патології новонароджених
Рівненської обласної дитячої лікарні


Синонім:

  Атрезія устя легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перетинки.

Включення:

  Включає 4 анатомічні ознаки:

  1. Дефект міжшлуночкової перетинки (ДМШП).
  2. Інфундибулярний стеноз легеневої артерії.
  3. Декстрапозиція аорти, що локалізується над ДМШП.
  4. Гіпертрофія правого шлуночка (ПШ).

Анатомія:

  Стеноз легеневої артерії при тетраді Фалло обов'язково інфундибулярний (низький, високий або у вигляді дифузної гіпоплазії). Часто він поєднується з клапанним стенозом, гіпоплазією кільця (60%) і стовбура легеневої артерії (близько 70%). При поєднанні клапанного і інфундибулярного стенозів вивідний тракт між ними може розширюватись, утворюючи вихідну кишеню, так званий "третій шлуночок". З віком ступінь стенозу вивідного тракту (фібром'язевий утвір) зростає, тобто вада має прогресуючий перебіг. Крайню форма обструкції являє собою атрезія клапанів легеневої артерії (20%). Нерідко зустрічається гіпоплазія та стеноз гілок легеневої артерії, можлива атрезія лівої гілки. ВАП (відкрита артеріальна протока) функціонує, як правило, у дітей перших місяців життя і її закриття веде до погіршення стану хворого. При атрезії клапанів легеневої артерії легеневий кровоток здійснюється за рахунок ВАП або аортолегеневих коллатеральних судин.

  ДМШП при тетраді Фалло завжди великий, розміщений нижче надшлуночкового гребеня під коренем аорти.

  Гіпертрофія міокарду правого шлуночка поєднується з нормальними за розмірами лівими відділами серця. При різко вираженому легеневому стенозі порожнина лівого шлуночка може бути зменшена.

Асоційовані вади:

Клініко-анатомічні варіанти тетради Фалло:

Гемодинамічні зміни:

Пренатальна діагностика:

Диференційний діагноз:

Етіологія:

Частота виникнення:

Клінічна картина, діагностика:

Лабораторні та інструментальні методи діагностики:

Ускладнення:

Лікування:

Прогноз:

Акушерська тактика:

Профілактика:

Номер з каталогу МІМ:

Літературні джерела:

Див. детальнішу інформацію англійською мовою


IBIS:International Birth Defects Information Systems
Інформація на цій сторінці є виключно точкою зору її автора, яку не обов’язково поділяють Українсько-Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку, Американська Фундація “March of Dimes” чи будь-яка інша подібна організація. Наш сайт пропонує інформацію переважно з метою розповсюдження медичних знань. Не використовуйте його в якості єдиного джерела медичної інформації, або щоб самостійно змінити процес лікування. Будь ласка, прочитайте повний текст попередження. Завжди звертайтесь за порадою до Вашого лікаря.

Copyright 1998 - 2002 I.B.I.S. Захищено авторським правом.  

Спонсор: I.B.I.S. | Концепція сайту: В. В., С. Л. | Зміст сторінки: Т. Сороцька | Переглянуто: Л. Євтушок 

Email: Webmaster


      
5/February/2002 sl