View this page in English (Please set browser to encoding in cyrillic)

Українсько-Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку

Стажування групи фахівців Хмельницької та Херсонської областей, а також спеціаліста з інформаційного забезпечення Київського Ресурсного центру Програми в Волинському та Рівненському центрах

IBIS: Egyptian symbol of wisdom - Home Pg

Про I.B.I.S.
Вступна сторінка
Канали інформації
Пошук в межах сайту
Стандарти


"В новинах"
Пошта...
Запитання/коментарі
Повідомте про
перервані зв'язки

Попередження

С.О.С.- інформація

Приєднайтесь до I.B.I.S.

Genetics Birth Defects Center

Ukrainian-American Birth Defects Program
Словесний ящик Пандори
Medical Etymology
Медичне слово
Вроджені вади
Галерея - Музика
Книги - Старі карти - Гравюри
 
See map
Л. С. Євтушок,
медичний директор
Українсько-Американської Програми
запобігання вродженим вадам розвитку

Згідно з планом реалізації Українсько-Американської Програми запобігання вродженим вадам розвитку (УАПЗВВР) з 2 по 12 квітня 2001 року в Волинському і Рівненському центрах Програми проведено перший етап стажування групи фахівців з Хмельницької та Херсонської областей.

Метою стажування було вивчити:

 • Систему моніторингу вроджених вад розвитку (ВВР) за міжнародними стандартами.
 • Організацію активної освіти медичних працівників з питань ВВР.
 • Роботу інформаційного центру програми.
 • Можливості телемедицини в покращанні діагностики ВВР.

The traineers in the Volyn UABDP Center
Курсанти у Волинському центрі УАПЗВВР

Завдання першого етапу стажування лікарів викладені в плані-розкладі:

 • Вивчити алгоритм пошуку інформації про ВВР.
 • Вдосконалити свої знання з дизморфології (перегляд 3 навчальних відеофільмів: "Синдроми множинних ВВР", "Характерні ознаки дизморфології", "Діагностичні підходи до дизморфічних пацієнтів").
 • Набути навичок роботи з цифровою фотокамерою.
 • Опанувати створення баз даних фотодокументації.
 • Ведення бази даних "Реєстру ВВР серед новонароджених" та "Реєстру ВВР".
 • Опрацювати "Методичні рекомендації для спостерігача в системі моніторингу ВВР за міжнародними стандартами".
 • Вивчити медичну документацію і реєстраційні форми, які використовуються в ході моніторингу ВВР.
 • Кодування діагнозів за Міжнародною класифікацією ВВР в модифікації Британської педіатричної асоціації та Каліфорнійської системи моніторингу ВВР.
 • Категоризація ВВР.
 • Засвоїти принципи багаторівневої системи контролю достовірності діагнозу ВВР.
 • Підготувати протокол для телемедичної консультації.
 • Пошук інформації в мережі Інтернет.
 • Ознайомитись з веб-сайтом програми - IBIS-Міжнародні інформаційні системи з ВВР.
 • Підготувати інформаційний листок для ІБІСу.

Завдання спеціалістів з інформаційного забезпечення, які проходили стажування, полягало в наступному:

У складі групи фахівців від Херсонської області були включені: лікарі - генетики: Онищенко С.Є., Морозова Т.В., лікар - неонатолог Кисельова О.О., медичний реєстратор Педченко І.В.

В склад групи спеціалістів Хмельницької області входили: лікар - неонатолог Коваль Р.І., лікар - педіатр Вернидуб В.П., лікар - статист Дудар Л.М., спеціаліст з інформаційного забезпечення Шкапій Н.С., системний адміністратор Юглічек О.В.

Від Ресурсного центру УАПЗВВР на базі Національного Університету "Києво-Могилянська Академія" була присутня спеціаліст з інформаційного забезпечення Котляр О.

Learning how to use digital camera. From left to right: Mr. Yu. Vokh (Volyn UABDP Center computer analyst), Drs. T. Morozova and I. Pedchenko (Kherson)
Освоєння цифрової фотокамери.
Зліва направо: п. Ю. Вох (системний
адміністратор Волинського центру УАПЗВВР),
пп. T. Морозова and I. Педченко (Херсон)
 
Drs. V. Vernydub and L. Dudar (in front) browsing IBIS site
Пп. В. Вернидуб and Л. Дудар (на передньому плані)
знайомляться з сайтом IBIS
 
 

В Волинському центрі УАПЗВВР відбулась зустріч учасників стажування з генеральним директором Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Ващиліним Г.В., який розповів про стратегію реалізації Програми на Волині, нові підходи до надання медичної допомоги дітям (створення фундації "Захист життя дитини", концепція перинатального центру, організація цілісної системи діагностики і опіки дітей з ВВР). Крім того, вони відвідали центр реабілітації для дітей з органічними ураженнями у санаторії "Дачний". Фахівцям з Хмельницької і Херсонської областей була представлена комп'ютерна програма "Стаціонар" обласної дитячої лікарні.

В Рівненському центрі УАПЗВВР відбулась зустріч з головним лікарем Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру (РОКЛДЦ) ім. В. Поліщука І.В. Шумлянським. Він розповів про структуру РОКЛДЦ, регіональні підходи до організації медико-генетичної служби, роботу кафедри діагностики та медичної інформатики факультету післядипломної освіти Тернопільської державної медичної академії, роботу інформаційного центру Програми, а також ініціативи УАПЗВВР з профілактичного застосування фолієвої кислоти (насичення харчових продуктів фолієвою кислотою), профілактику фетального алкогольного ефекту, розробку статистичних програм для ОхМатДит. На прикладі організації роботи центрів Програми було показано, наскільки важливо, щоб сучасна наукова медична інформація своєчасно доходила до лікарів. Крім того, в ході стажування для фахівців з Хмельницької та Херсонської областей була представлена спадкоємність неонатологів і генетиків в ході моніторингу ВВР за міжнародними стандартами.

Всі поставленні завдання були виконані в ході навчання.

Mrs. O. Kotliar (in front) helping Dr. L. Potiagailo (Lutsk City Clinical Hospital surgeon) in searching necessary information
П. O. Котляр (спереду) допомагає п. Л. Потягайло
(хірург Луцької міської клінічної лікарні)
в пошуку необхідної інформації

Результатом стажування стало:

 1. Засвоєння основних принципів моніторингу ВВР за міжнародними стандартами.
 2. Впровадження сучасних підходів до підвищення ефективності діагностики та опіки дітей з ВВР.
 3. Створення проектів організації роботи центрів Програми в Хмельницькій та Херсонській областях.
 4. Написання "Методичних рекомендацій з пошуку ВВР серед дітей першого року життя";.
 5. Підготовка звіту фахівців Хмельницької та Херсонської областей в Волинському та Рівненському центрах Програми для регіональних управлінь охорони здоров'я.
 6. Створення схеми взаємозв'язків центрів програми в Рівному і Луцьку та новостворених в Херсоні та Хмельницькому з Ресурсним центром Програми на базі НаУКМА.
 7. Підготовка інформаційних листків для української веб-сторінки ІБІС.

В процесі стажування обговорювались аспекти діяльності Альянсу запобігання ВВР, створення асоціації батьків дітей з ВВР. Для новостворюваних центрів Програми в Хмельницькому і Херсоні було передано по 1 цифровій фотокамері, набори спеціальної медичної літератури, по 3 навчальних відеофільми, "Методичні рекомендації для спостерігача в системі моніторингу ВВР", англо-українську версію "Міжнародної класифікації ВВР в модифікації Британської педіатричної Асоціації", компакт-диски з зразками документації та друкованих видань Програми, по 50 комп'ютерних дискет, лекційні матеріали циклу медичної генетики університету Південної Алабами, матеріали Центру з контролю за хворобами (США), переклади 2 навчальних відеофільмів українською мовою тощо. Запланована закупівля українсько-англійських і англо-українських медичних словників, згідно з побажаннями спеціалістів з інформаційного забезпечення.

Фахівці, які проходили стажування в центрах програми в Луцьку та Рівному, висловили щиру вдячність директору УАПЗВВР професору Володимиру Вертелецькому, управлінням охорони здоров'я Волинської та Рівненської областей, спеціалістам Волинського і Рівненського центрів Програми за надану їм можливість вдосконалити свої знання і розширити коло спілкування.

 
              Шукати в IBIS
 
  Пошук забезпечує FreeFind  
         


IBIS:International Birth Defects Information Systems
Інформація на цій сторінці є виключно точкою зору її автора, яку не обов’язково поділяють Українсько-Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку, Американська Фундація “March of Dimes” чи будь-яка інша подібна організація. Наш сайт пропонує інформацію переважно з метою розповсюдження медичних знань. Не використовуйте його в якості єдиного джерела медичної інформації, або щоб самостійно змінити процес лікування. Будь ласка, прочитайте повний текст попередження. Завжди звертайтесь за порадою до Вашого лікаря.

Copyright 1998 - 2002  I.B.I.S. Захищено авторським правом.  

Спонсор: I.B.I.S. |Концепція сайту: В.В., С.Л. | Зміст сторінки: Л. Євтушок 

Email: Webmaster


      
15/February/2002 sl