(Please set browser to encoding in cyrillic)

Cпеціальне видання                            Талідомід                            Березень 2000
IBIS: Egyptian symbol of wisdom - Home Pg

Про I.B.I.S.
Вступна сторінка
Канали інформації
Пошук в межах сайту
Стандарти


"В новинах"
Пошта...
Запитання/коментарі
Повідомте про
перервані зв'язки

Попередження

С.О.С.- інформація

Приєднайтесь до I.B.I.S.

Genetics Birth Defects Center

Ukrainian-American Birth Defects Program
Словесний ящик Пандори
Medical Etymology
Медичне слово
Вроджені вади
Галерея - Музика
Книги - Старі карти - Гравюри
 


Проф. В. Вертелецький
Директор Українсько-Американської Програми
запобігання вродженим вадам розвитку,

керівник відділу медичної генетики і тератології
Південно-Алабамського Університету (США)

W. Wertelecki, M.D.

Одним з найважливіших розділів медичної генетики і тератології є діагностика вроджених вад розвитку. Правильна оцінка дизморфій дозволяє віднести новонароджених до групи ризику і враховувати це під час спостереження за ними, що дає можливість проводити синдромологічний аналіз. Але останній буде повноцінним тільки у випадку широкого залучення до генетичних проблем лікарів - неонатологів, які першими зустрічають новонароджених у цьому світі.

З іншого боку, правильна діагностика й активна участь у цьому неонатологів і педіатрів сприяє запобіганню вродженим вадам розвитку, наданню відповідної допомоги хворим дітям, їх родинам, адаптації таких дітей до повноцінного життя.

Українсько - Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку ставить собі за мету вирішення вказаних вище проблем. Я сподіваюсь, що вона надасть можливість значною мірою підвищити поінформованість як працівників медико - генетичних установ, так і батьків хворих дітей. Українські лікарі повинні ширше використовувати світові досягнення і впроваджувати їх в практику роботи як генетиків, так і неонатологів. Сподіваюсь, що регулярний випуск "Гено - терато - епі - тому" дасть можливість донести до широкого кола читачів інформацію про нові генетичні технології, ознайомити людей з деякими найпоширенішими захворюваннями. Для прикладу згадаю про небезпеку, яку приховує в собі впровадження препарату талідоміду (контергану), який усе ширше з'являється на західному ринку як ефективний імуномодулятор. Старше покоління пам'ятає, яка трагедія була в 60-х роках, коли цей препарат уперше з'явився на фармацевтичному ринку: його застосування вагітними жінками призвело до народження понад 7 тисяч дітей з тяжкими вадами кінцівок.

Повторне впровадження талідоміду вимагає від нас вже сьогодні довести правдиву інформацію про аспекти його застосування як до широких мас людей, так і до спеціалістів – акушерів - гінекологів, генетиків, тератологів. Таких прикладів можна привести більше. І ми будемо про них писати на сторінках "Гено - терато - епі - тому".

Я щиро вітаю редколегію з випуском першого номера і надіюсь, що Ви знайдете розуміння та підтримку серед фахівців.Проф. І. Бариляк
Президент Українського Альянсу із
запобігання вродженим вадам розвитку

I. R. Barylyak, M.D.

Щиро вітаю колектив редколегії "Гено - терато - епі - тому" з виходом першого номеру. На мою думку, це новий і важливий крок у реформуванні медико-генетичної допомоги населенню, підвищенні рівня його інформованості. Сподіваюсь, що "Гено - терато - епі - том" стане помічником для фахівців-генетиків та неонатологів.

Адже Українсько - Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку приділяє велику увагу тісній співпраці широкого кола лікарів, представників "мас-медіа", батьків - активістів, чиї діти хворіють на спадкові захворювання.

Створення Українського Альянсу з такою ж назвою дасть можливість, по-перше, активно поширювати допомогу хворим дітям; по-друге, сприяти впровадженню профілактичних заходів щодо вроджених вад розвитку (наприклад, преконцепційна профілактика, застосування фолієвої кислоти тощо), поліпшенню діагностики як дизморфій, так і деяких специфічних порушень (наприклад, алкогольного синдрому плода). Нарешті, Альянс звертає увагу на реабілітацію та адаптацію уражених дітей.

Тісна співпраця вже існуючих установ медико-генетичного профілю, неонатологів з альянсу, надіюсь, сприятиме покращанню допомоги дітям, реформі охорони здоров'я. Кожна дитина має право на здоров'я і щасливе дитинство, кожна сім'я має право на здорову дитину. Це повинно стати гаслом в роботі неонатологів і генетиків. Врешті-решт, це є важливим державним завданням. І виконати його – святий обов'язок лікарів різного профілю.


Go to Previous Page Go to Table of Contents Go to Next Page


Генетика    -   Тератологія    -    Епідеміологія    
 
IBIS:International Birth Defects Information Systems
Інформація на цій сторінці є виключно точкою зору її автора, яку не обов’язково поділяють Українсько-Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку, Американська Фундація “March of Dimes” чи будь-яка інша подібна організація. Наш сайт пропонує інформацію переважно з метою розповсюдження медичних знань. Не використовуйте його в якості єдиного джерела медичної інформації, або щоб самостійно змінити процес лікування. Будь ласка, прочитайте повний текст попередження. Завжди звертайтесь за порадою до Вашого лікаря.

Copyright 1998 - 2002  I.B.I.S. Захищено авторським правом.  

Спонсор: I.B.I.S. | Концепція сайту: В. В., С.Л. | Зміст сторінки: В.Вертелецький

Email: Webmaster


      
15/February/2002 sl