Волинський перинатальний центр і його нові партнери

29 вересня 2002 року, м. Львів


Г. Ващилін,
генеральний директор Волинського обласного
дитячого територіального медичного об’єднання
Українсько-Американський центр охорони здоров’я був створений весною 1999 року на базі Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання для виконання завдань, поставлених перед проектами, які виконувались в системі охорони здоров’я області під егідою Агенції США з міжнародного розвитку.

Click to view the slide
Щоб подивитись, натисніть на слайд
Співпраця з закордонними спеціалістами та спілкування з фахівцями USAID, які координували проекти не тільки принесла вагомий внесок в розвиток медицини області, а й значно розширила наш світогляд. Фактично ми стали іншими за ці 3 роки. Бо наша співпраця не обмежувалась тільки простою передачею суми знань та технологій. Це був процес реформування свідомості в напрямку усвідомлення того, що сама система надання медичної допомоги повинна змінюватися стосовно зміни обставин в країні, яка прийняла напрямок демократизації суспільства, економічних реформ. Ще до початку роботи УАПЗВВР, об’єднання мало зв’язки з закордонними партнерами, але співпраця з ними обмежувалася гуманітарною допомогою лікарні, яка звичайно дуже була необхідною для діяльності установи, проте не несла того, що вирізняє УАПЗВВР з поміж інших міжнародних партнерів. Це - доступ до найсучасніших знань світової медичної науки. Ми вважаємо, не побоюсь цього виразу, подарунком долі, що професор В. Вертелецький очолив нашу програму, а головне те, що для виконання її він вибрав нашу команду.

Click to view the slide
Щоб подивись, натисніть на слайд
Адже те, що спочатку планувалось, як завдання для генетиків переросло в ідеологію всього колективу об’єднання. Перед нами були поставлені такі високі цілі, а рівень вимог такий жорсткий, що довелося вчитися всім: від директорів програми до рядових операторів реєстрів, і цей процес триває постійно. Сьогодні важко уявити, як ми могли працювати без інформаційного центру з його потужними можливостями пошуку різноманітної медичної інформації через Інтернет, електронними базами данних на дисках, діагностичними програмами. Жодна конференція об’єднання зараз не обходиться без технічного супроводу інформаційними працівниками Програми.

Click to view the slide
Щоб подивись, натисніть на слайд

До речі, я не певен, чи є ще обласна дитяча лікарня в Україні, яка має власну Веб-сторінку. І це теж на 100 відсотків досяг Програми. Органічно вписалися в клініко-діагностичний процес телемедичні консультації і те, що починалося як консультація рідкісної спадкової патології з провідними дизморфологами Америки, поширилось зараз на всі галузі педіатричної науки, представленої в структурних підрозділах об’єднання.

Оволодівши сумою сучасних знань з профілактики вроджених вад розвитку, ми всі усвідомили, що зрушення в цій справі можливі тільки за умови, що ці знання будуть донесені до широких мас населення, що кожна сім’я прийме на себе відповідальність за долю своїх майбутніх дітей, що держава візьме на себе обов’язок забезпечити здоров’я майбутніх поколінь через визнання і узаконення необхідності збагачення продуктів харчування мікроелементами, яких не вистачає, і в першу чергу, - збагачення борошна фолієвою кислотою для профілактики вад невральної трубки. І це справа для всіх - від Президента, якому ми передали пакет документів про необхідність впровадження фортифікації на Україні, керівника хлібокомбінату, який зрозумів невідкладність цієї справи і готовий втілити цей проект на своєму підприємстві, художника, який намалював цю дитину для листівки про фолієву кислоту, до нареченої в ЗАГСі, яка тримає в руці таблетки фолієвої кислоти.


Click to view the slide
Щоб подивись, натисніть на слайд

Click to view the slide
Щоб подивись, натисніть на слайд

Click to view the slide
Щоб подивись,
натисніть на слайд

Click to view the slide
Щоб подивись, натисніть на слайд

Завдяки діяльності УАПЗВВР зросли наші аналітичні можливості. Аналіз Реєстру новонароджених та Реєстру вроджених вад розвитку привів нас до висновку, що подальше поліпшення якості спеціалізованої допомоги дітям можливе лише шляхом впровадження системи планування сім’ї, вчасного виявлення жінок з ускладненнями вагітності, а також забезпечення усім необхідним для життєдіяльності матері, плоду і новонародженого у відповідності з сучасними досягненнями світової науки і практики.

Виходячи з цього, громада області ініціювала створення на базі об’єднання перинатального центру. Державна адміністрація підтримала наші ініціативи і будівництво центру розпочалось. Перший камінь у фундамент майбутнього Волинського перинатального центру заклав Президент України Л. Кучма під час його візиту на Волинь 16.06.2001 р. Термін будівництва – 3 роки, загальна вартість проекту (без оснащення) – 25 мільйонів гривень. На сьогодні освоєно 1 мільйон 360 тисяч гривень.

Будівництво перинатального центру ми теж напряму пов’язуємо з досвідом, який ми набули приймаючи участь у міжнародних програмах. Спілкуючись з нашими закордонними партнерами, ми дізналися, яку важливу роль в житті їхнього суспільства відіграють недержавні організації громадян. Спираючись на їх досвід, ми створили громадську недержавну організацію “Волинська фундація захист життя дитини”, до якої ввійшли наші лікарі, батьки дітей, які лікуються в нашій лікарні та всі інші, кому не байдужа доля підростаючого покоління. Саме завдяки діяльності фундації був зібраний той перший мільйон гривень, який поклав початок будівництву перинатального центру. Тобто Волинський перинатальний центр - це дійсно всенародна справа.

Click to view the slide
Щоб подивись, натисніть на слайд

Про державну важливість прискорення будівництва центру ми розповідали прем’єр-міністру України А.К. Кінаху під час його візиту на Волинь, який пообіцяв нам підтримку уряду в реалізації нашого проекту. Свій внесок в становлення Волинського перинатального центру вже зробив посол США в Україні Хуан Карлос Паскуаль.
Click to view the slide
Щоб подивись, натисніть на слайд
Під час його візиту на Волинь ми розповіли йому про досягнення Програми та наші плани на майбутнє. В книзі почесних гостей, він залишив такий запис: “Я вітаю Вас із досягненнями у справі запобігання вродженим вадам розвитку і покращання здоров'я новонароджених та їх матерів. Ваша праця може служити в якості моделі для інших на Україні, оскільки вона є прикладом важливості і могутнього потенціалу, закладеного у співробітництві між нашими країнами". А на прощання він подарував для майбутнього перинатального центру 2 унікальні книги: посібник для лікарів та акушерок “Ведення ускладнених вагітностей та пологів”.

Рішенням міністерства охорони здоров’я України та донорською спільнотою, Волинський перинатальний центр визначений моделлю для застосування та поширення в інших областях.

Першим кроком до реалізації ідеї перинатального центру стало відкриття на базі ВОДТМО 1-го січня 2002 року обласного центру планування сім’ї та репродукції дитини. Центр взяв на себе обов’язки вирішення медичних проблем планування сім’ї, народження здорового потомства, зменшення дитячої і материнської смертності, попередження народження дітей з вродженими вадами розвитку, спадковими та генетично обумовленими хворобами, зниження рівня дитячої інвалідності, збереження репродуктивного здоров’я населення, подолання кризових тенеденцій у відтворенні населення області. Хоч центр ще не має відповідного фінансування, ми створюємо його за всіма вимогами закладу такого типу. Використовуючи результати реєстру ВВР, нам вдалося переконати державну адміністрацію в необхідності придбання ультразвукового апарата високорозрішаючої здатності для використання його, як референсного для пренатальної діагностики.

Click to view the slide
Щоб подивись, натисніть на слайд

Завдяки новоствореним відділенням клінічної мікробіології, медичної генетики, імунології, ендокринології та генетичної біохімії, обладнаних найсучаснішою апаратурою, аналогів якої немає в Україні, ми маємо можливість проводити слідуючі обстеження: гормони щитовидної залози та репродукції, антитіла до інфекцій TORCH-групи, хламідійні антитіла та визначення сумарних антитіл до туберкульозу, онкомаркери, спермограмма, генетичні та імунологічні обстеження та інші. Для діагностики гонореї, трихомонозу, хламідіозу, бактеріального вагінозу, генітального герпесу, інфекції, спричиненої уреплазмою, використовуються мікроскопічні, культуральні, імунологічні і ПІФ-методи діагностики. Біохімічний скринінг в I та II триместрах включає аналіз маркерів РАРР та хоріонічний гонадоторопін і аналіз альфа-фетопротеїну.

Попрацювавши 3 роки в умовах зрослих аналітичних можливостей, які дають реєстр новонароджених та реєстр ВВР, досягнувши значних успіхів в неонатології, ми зрозуміли, що подальше покращання державних показників, якими являються перинатальна і материнська смертність вимагає кардинального поліпшення роботи жіночих консультацій, формування груп ризику та планування ведення вагітності і пологів. Необхідне запровадження моніторингу вагітних груп високого ризику, а ще краще моніторинг всіх вагітних. Життєво необхідна підготовка перинатального персоналу з питань проведення безпечних пологів та фетального моніторингу.

Click to view the slide
Щоб подивись, натисніть на слайд

Я ще раз хочу подякувати, оглядаючись на пройдений шлях, директору програми професору В. Вертелецькому, Агенції США з міжнародного розвитку за той внесок, що вони зробили для охорони здоров’я матерів і дітей Волині.

Мені дуже подобається вираз професора Володимира Вертелецького “Успіх породжує успіх”.

Перед вами колектив однодумців, які доказали, що вони можуть і хочуть працювати, що вони сконцентрують всі зусилля для досягнення мети, і готові мобілізувати свої сили та досвід в реалізації нових проектів та програм.


Повернутись

              Шукати в IBIS
 
  Пошук забезпечує FreeFind  
         

Інформація на цій сторінці є виключно точкою зору її автора, яку не обов’язково поділяють Українсько-Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку, Американська Фундація “March of Dimes” чи будь-яка інша подібна організація. Наш сайт пропонує інформацію переважно з метою розповсюдження медичних знань. Не використовуйте його в якості єдиного джерела медичної інформації, або щоб самостійно змінити процес лікування. Будь ласка, прочитайте повний текст попередження. Завжди звертайтесь за порадою до Вашого лікаря.
Copyright 1998 - 2002 I.B.I.S. Захищено авторським правом.
Спонсор: I.B.I.S. | Концепція сайту: В. В., С. Л. | Зміст сторінки: Г. Ващилін
Email: Webmaster

      
19/December/2002 sl