View this page in English (Please set browser to encoding in cyrillic)

Реалізація фундаментальних принципів Світового Альянсу із запобігання вродженим вадам розвитку на Україні

IBIS: Egyptian symbol of wisdom - Home Pg

Про I.B.I.S.
Вступна сторінка
Канали інформації
Пошук в межах сайту
Стандарти


"В новинах"
Пошта...
Запитання/коментарі
Повідомте про
перервані зв'язки

Попередження

С.О.С.- інформація

Приєднайтесь до I.B.I.S.

Genetics Birth Defects Center

Ukrainian-American Birth Defects Program
Словесний ящик Пандори
Medical Etymology
Медичне слово
Вроджені вади
Галерея - Музика
Книги - Старі карти - Гравюри
 

Проф. В. Вертелецький, проф. O. Суліма, проф. I. Бариляк.

Доповідь представлена на щорічному з'їзді Світового Альянсу із запобігання вродженим вадам розвитку

Амстердам - Нідерланди

27-30 травня 2000 р.

 

ВСТУП

Основною метою цієї доповіді є висвітлення того, як фундаментальні принципи, висунуті Світовим Альянсом із запобігання вродженим вадам розвитку (САЗВВР), реалізуються при створенні і в роботі програм запобігання вродженим вадам (ВВР) на Україні(1-5).

Багато з того, про що ми сьогодні говоримо, стало можливим завдяки діяльності Українсько-Американської Програми запобігання ВВР, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Основна мета цієї Програми - сприяти створенню Українського Альянсу із запобігання ВВР, а також програм спостереження, профілактики і догляду за хворими з вродженими вадами.

Цілком очевидним є той факт, що культурні і економічні обставини дуже сильно впливають на програми запобігання ВВР(6-8).  Нещодавно, Світовий Альянс опублікував рекомендації щодо того, як проводити профілактику і догляд за хворими з ВВР в країнах, що розвиваються(9).  В зв'язку з цим, ми хочемо звернути Вашу увагу на те, що Україна є високо освіченою країною, її не можна назвати ні "розвинутою", ні такою, що "розвивається". Намагання України посилити профілактику і догляд за хворими з ВВР може зацікавити тих, хто також працює з суспільствами, що не є неписьменними і економічно розвинутими. В більшості країн, що розвиваються, населення зростає дуже швидко. На противагу їм, в Україні має місце безпрецедентне падіння народжуваності.

Окремо, в іншій статті, ми описуємо наш досвід, наголошуючи на ролі Інтернету і світових інформаційних мереж (далі ми будемо користуватись терміном "Інтернет"). Ви можете переглянути резюме цїєї доповіді, якщо ж Вас цікавить ширша інформація, Ви зможете її знайти на сайті Українського Альянсу із запобігання вродженим вадам розвитку (далі ми будемо користуватись терміном "Український Альянс"). Будь-ласка, зверніть увагу на те, що в список статей, на які є посилки в тексті доповіді, входять також посилки на інформаційні ресурси в Інтернеті.


УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Практично, міжнародні програми з'явились в Україні лише після зникнення обмежень з боку Москви внаслідок розпаду СРСР. 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність і почала створення власного уряду і закордонних представництв. Глибока економічна криза і необхідність забезпечити медичною допомогою майже 20% населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, сильно підірвали ресурси охорони здоров'я. Тепер добре відомо, що Україна і Білорусь переживають безпрецедентну епідемію дитячого раку щитовидної залози, в той час як в Польщі, де були прийняті превентивні заходи, ситуація зовсім інша.

Ще однією реалією на Україні є її сильна індустріалізація і пов'язане з цим забруднення навколишнього середовища. Дослідження показують, що забруднення одного квадратного метра території на Україні в 6,5 раза вище, ніж в США, і в 3,2 раза вище, ніж в країнах Європейського співтовариства. Вважається, що 21% всіх захворювань в Україні викликані саме впливом довкілля, ще 13% додає погана питна вода(10).

Що стосується наслідків закінчення вагітності, цікаво було б розглянути результати одного міжнародного дослідження, проведеного в двох великих індустріальних містах України(10-13).  Фетальна смертність в Україні висока, але деякі інші показники кращі, ніж серед білого населення США (наприклад, передчасні пологи). Дослідники довели, що рівень вмісту органічних сполук хлору в грудному молоці є "вищим від інших європейських країн, але меншим за показники, отримані в інших частинах світу..."(14-15)

Цілий ряд джерел вказують на численні фактори, що загрожують нормальному розвиткові плоду. По суті, традиційна українська їжа є бідна на мікрохарчові добавки, а народні традиції стимулюють вживання сильних алкогольних напоїв (горілки, наприклад). Практично, в населення немає доступу до йодованої солі, хоча всі знають, що вміст йоду в значній частині українських грунтів є недостатній. Загрозу для ще ненародженої дитини становить також паління, яке інтенсивно рекламується транснаціональними корпораціями, особливо серед молоді. Дослідження показують, що вперше протягом останніх десяти років смертність перевищила народжуваність на 310000 (1997); за 4 роки населення України зменшилось на 2 мільйони і тепер складає 51 мільйон чоловік (1997); кількість індукованих абортів перевищила народжуваність; народжуваність зменшилась на 26% з 554000 (1993) до 389000 (1999); смертність новонароджених від вроджених вад досягла 30%; кількість вступаючих у шлюб зменшилась, а процент позашлюбних дітей значно збільшився за останні 7 років (14% в 1996)(10-13).


АМЕРИКАНСЬКА ФУНДАЦІЯ "MARCH OF DIMES" І СВІТОВИЙ АЛЬЯНС ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ВВР

Запобігання вродженим вадам є заповітною мрією людства, вона викликала появу наукових товариств в медичній тератології і медичній генетиці(15).  В США і Західній Європі появились групи підтримки батьків і організації хворих з вродженими вадами, вони намагались гармонізувати наукові дослідження з вимогами суспільства. Американська фундація "March of Dimes" (MOD) стала піонером цих зусиль. Взагалі-то, Світовий Альянс в значній мірі виріс на корінні "March of Dimes", а Український Альянс, про який йде мова сьогодні, увібрав в себе риси обох цих організацій. Доцільно згадати про справжніх піонерів, які закладали спільний фундамент подібних організацій. Серед них - Президент США Франклін Д. Рузвельт і Бейзіл О'Коннор, який заснував "March of Dimes". Сучасна тератологія багато чим завдячує докторові Джозефу Варкані і медичному генетику докторові Віктору МакКьюсіку. Становлення Альянсу в Україні у великій мірі стало можливим завдяки Президенту фундації "March of Dimes" доктору Дженніфер Гауз, яка дала згоду адаптувати всі освітні матеріали фундації для розповсюдження в Україні. Український Альянс прийняв і намагається реалізувати більшу частину ідей і принципів "March of Dimes" і Світового Альянсу(1-5).


ПЕРШІ КРОКИ

Протягом 1992 - 1998 років були засновані зв'язки українських спеціалістів із зарубіжними партнерами. Українські керівники зрозуміли, що вроджені вади в широкому їх розумінні (до цього пункту ми повернемось пізніше) є тяжким тягарем для України. Нинішній директор Українсько-Американської Програми запобігання ВВР проф. В. Вертелецький, професори І. Бариляк і А. Сердюк (бувший міністр охорони здоров'я України) запросили до України Президента Світового Альянсу і Віце-президента з наукових досліджень фундації "March of Dimes" доктора М. Катца. Трохи пізніше Київ відвідала група міжнародних спеціалістів під керівництвом доктора Дженніфер Гауз. В цю групу входили доктора Дж. Харріс (Каліфорнійська система моніторингу вроджених вад), Л. Едмондс (Центр США по контролю за захворюваннями), А. Пуртман (Віце-президент Світового Альянсу) і M. Катц. Зустрічі з керівниками системи охорони здоров'я України призвели до прийняття документа з рекомендаціями, який було використано як основу при створенні Українського Альянсу(17).

Фото 1. Під час прийому в українському університеті "Києво-Могилянська Академія" влітку 1998 року. Зліва направо: професори. В. Замостян (декан екологічного факультету, Києво-Могилянська Академія); I. Бариляк, В. Вертелецький, Дж. Гауз, M. Kaтц (див. текст вище).


В серпні 1998 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочало фінансування Українсько-Американської Програми запобігання ВВР. Програма має на меті: допомогти українцям створити систему нагляду за вродженими вадами за міжнародними стандартами; зробити свій внесок в поліпшення стану медичної допомоги хворим з ВВР і їх профілактики; допомогти створити Український Альянс(17).  Щоб досягти цієї мети, була запропонована така стратегія: залучити до роботи неонатологів, які будуть відігравати кардинальну роль у виявленні новонароджених з вродженими вадами і координації надання їм медичної допомоги; розширити клінічну роль медичних генетиків, зобов'язавши їх давати загальні рекомендації щодо раннього медичного втручання і запобігання повторних випадків; допомогти Українському Альянсу стати форумом для батьків, хворих, журналістів, працівників освіти та населення, щоб вони могли обмінюватись інформацією про профілактику вроджених вад з лікарями та іншими спеціалістами.

Після від'їзду групи міжнародних спеціалістів Українсько-Американська Програма запобігання ВВР організувала зустріч з керівниками системи охорони здоров'я України. На зустрічі головували: проф. І. Бариляк (він представляв медичну генетику України), проф. О. Суліма (головний неонатолог МОЗ України), проф. В. Бережний (головний педіатр МОЗ України) і проф. Н. Гойда (начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України). Було прийнято рішення і розроблений проект документу про створення Українського Альянсу. Таким чином, новостворюваний Український Альянс отримав благословення професіоналів і керівників міністерства охорони здоров'я найвищого рівня на створення форуму, де б мали голос хворі, батьки, працівники освіти і молодше покоління медичних працівників.


РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДУМАНОГО

Енергійна робота розпочалась весною 1999 року, коли в США прибула на стажування група володіючих англійською мовою українських спеціалістів: неонатологів, медичних генетиків, бібліотекаря, програміста і координатора роботи із спеціалістами та населенням. Пізніше ці спеціалісти організували навчальні курси і навчили інших спеціалістів, а також створили Центри із запобігання вродженим вадам розвитку в Рівному, Луцьку і штаб-квартиру в Києві. На сьогоднішній день, кожна з обласних команд нараховує в своєму складі медичних генетиків, неонатологів, спеціалістів з медичної інформації і програмістів. Неонатологи відповідають за виявлення новонароджених з вродженими вадами. Вони також намагаються вплинути на акушерську і педіатричну служби у закріплених за ними районах в напрямку покращання діагностики, раннього втручання, опіки хворих і профілактики ВВР. Медичні генетики відповідають за питання діагностики ВВР, створення плану лікування і рекомендацій щодо запобігання, кодування даних і створення Реєстру вроджених вад, а також за координацію написання, рецензування і розповсюдження нових інформаційних матеріалів. Спеціалісти з медичної інформації відповідають за функціонування телемедичних комунікацій, за друкування і розповсюдження інформаційних матеріалів, особливо через український варіант сайту "Вроджені вади розвитку: міжнародні інформаційні системи (IBIS)". Цей сайт являє собою інформаційну систему в Інтернеті з більш ніж 3500 ретельно відібраними посилками на інші матеріали про вроджені вади розвитку. В український варіант входить велика кількість інформаційних листків, які сьогодні практично є єдиними електронними матеріалами такого роду в Інтернеті. І цей список швидко збільшується. В супутній статті ми описуємо інші варіанти IBIS, включаючи російський, іспанський та інші.

Після тривалої підготовки, в січні 2000 року почалась робота по нагляду за вродженими вадами по територіальному принципу за міжнародними стандартами(19).  Практично всі оглянуті новонароджені з ВВР фотографуються, а отже історії хвороби проілюстровані цифровими фотографіями. Потім вони посилаються в США в Центр медичної генетики для підтвердження діагнозу і консультування з експертами. На 1-му Інтернаціональному симпозіумі по попередженню та епідеміології вроджених вад розвитку, який проходив в Кардіффі (Уельс, Великобританія), були представлені попередні результати перших 8 місяців проведення моніторингу ВВР(20).  Ці дані викликали значний інтерес, оскільки майже 50% території областей, в яких здійснюється моніторинг, зазнали впливу Чорнобильської катастрофи і населення знаходиться під постійним впливом малих доз радіації.

Український Альянс розпочав свою роботу з презентації проекту документу про його створення (описаний вище) медичним генетикам на конференції в травні 1999 року. Ініціатива була схвалена, була обрана Президія і прийняті принципи Альянсу, які пізніше були закладені в основу його статуту. Першими членами Українського Альянсу стали медичні генетики з усіх, за винятком однієї, областей України. Сьогодні Український Альянс нараховує більше 100 організацій-членів і окремих осіб у своїх рядах, вони представляють інтереси усіх областей України(21).

Фото 2. Карта України. Синім позначені області, в яких проводиться моніторинг ВВР за територіальним принципом. Зірочки означають, що дана область має своїх представників в Українському Альянсі.


Так склалось, що в Україні є небагато добровільних громадських організацій (ГО). Причина - складні бюрократичні процедури, які СРСР ставив на їх шляху, щоб не допустити їх створення. Тому, можна вважати великим досягненням створення і легальну реєстрацію Українського Альянсу 27 грудня 1999 року. Факт, що український координатор Українсько-Американської Програми запобігання ВВР був "позичений" Українському Альянсу, дає надію на те, що досвід Альянсу буде використаний групами підтримки батьків дітей з ВВР при створенні їх власних ГО. Президентом і Віце-президентом Українського Альянсу були обрані проф. І. Бариляк, який нещодавно став також членом Президії Світового Альянсу із запобігання ВВР, і проф. О. Суліма, яка наполегливо обстоювала ідею участі неонатологів в програмі моніторингу. Детальнішу інформацію про Український Альянс можна знайти в Інтернеті(21).

Український Альянс обрав центром своїх зусиль профілактику вроджених вад невральної трубки (ВНТ), фетальних алкогольних ефектів, розумової відсталості внаслідок дефіциту йоду та аномалій розвитку сиріт, викликаних недостатнім доглядом в будинках для сиріт. Запропонована стратегія роботи включала: створення групи підтримки батьків; розробка інформаційних матеріалів і освітніх програм для населення і спеціалістів; налагодження зв'язків з іншими організаціями; використання інформаційної системи IBIS з метою пошуку і розповсюдження інформації по Україні; залучення нових партнерів і пошук ресурсів для підтримання довготривалого самостійного функціонування.

Через обмежений час, ми розповімо тільки про два аспекти - запобігання ВНТ і сприяння створенню груп підтримки батьків.

Що стосується вад невральної трубки, ми хочемо показати, яку роль відіграють попередні дані моніторингу ВВР в формуванні планів профілактики ВНТ. До цього часу, деякі керівники охорони здоров'я України і навіть ведучі медичні генетики часто висловлювали точку зору, що ВНТ - взагалі "не проблема". Вони переконують, що в Україні протягом першого триместру вагітності проводиться обов'язкове ультразвукове обслідування всіх вагітних, яке і знаходить більшість випадків ВНТ. Останні є основною причиною медичних абортів. Однак, отримані дані моніторингу говорять про інше. Діагностовано 21 випадок вад невральної трубки, значна частина яких не була виявлена під час пренатального УЗД. Цілком очевидно, що вживання харчових добавок з фолієвою кислотою могло б запобігти виникненню 16 із 21 діагностованої ВНТ. Вказані дані також наводять на думку, що рівень виникнення ВНТ в Україні може бути досить високим. Подібні факти прискорили реалізацію ідеї Українського Альянсу залучити губернаторів областей до участі в нараді з українськими і міжнародними спеціалістами з питань профілактики ВНТ. Вже висловлювались пропозиції рекомендувати виробництво борошна з фолієвою кислотою. Розробляються і інші ініціативи щодо запобігання виникненню ВНТ.

Таким чином, все вище сказане показує, як моніторинг ВВР на Україні вже зараз грає кардинальну роль в запобіганні вродженим вадам, і як Український Альянс сприяє взаємозв'язкам між Центрами ВВР і обласною владою, керівниками системи охорони здоров'я, працівниками міністерства і навпаки.

Першими групами підтримки хворих-батьків, що почали взаємодіяти з Українським Альянсом, стали групи батьків дітей, хворих на фенілкетонурію (ФКУ). Скринінг цієї вади на Україні практично припинився, а Міністерство охорони здоров'я більше не може забезпечити хворих продуктами з низьким вмістом фенілаланіну (ФА). Більшості батьків дітей з ФКУ не по кишені купляти такі продукти на ринку, тому вони стоять перед перспективою споглядати, як невпинно деградує психічний стан їх хворих дітей. Після перших всеукраїнських зборів батьків дітей з ФКУ у вересні 1999 року, які були першими в своєму роді, утворились 6 груп підтримки і 4 організації батьків дітей, хворих на ФКУ. Серед їх досягнень треба відмітити організацію виробництва хліба з низьким вмістом ФА в 4 пекарнях (Київ, Крим, Хмельницький і Херсон). Ці успіхи послабили наслідки провалу існуючої до цього часу монополії Міністерства охорони здоров'я на забезпечення хворих дешевими продуктами з низьким вмістом ФА. Зараз, розробляється подібний підхід і до батьків дітей, хворих на мукополісахаридоз та інші вроджені захворювання. В листопаді 2000 року відбудеться ряд заходів, головною темою яких буде вплив алкоголю на розвиток плоду.

Можна багато говорити про досягнення та партнерство Українського Альянсу з іншими організаціями. Через брак часу ми опишемо лише визначну співпрацю з Міжнародним конкурсом молодих піаністів імені В. Горовиця. Ідея, що музика являє собою універсальну мову, яку розуміють абсолютно всі, а вроджені вади є тяжким тягарем для суспільства, надихнула організаторів і виконавців прийняти девіз "Гармонія в світі вільному від вроджених вад". Тисячі українців почули зі сцени, що вродженим вадам можна запобігти. Серед спонсорованих подій були 24 концерти, виступи на радіо і телебаченні, розклеювання афіш, не тільки в Києві, а і в багатьох містах України і навіть за її межами(22).

Фото 3. Маестро Микола Сук з п. Дмитром Таванцем (зліва) і п. Іриною Сапожніковою (справа) під час концерту для фортепіано в чотири руки. Oдин із серії концертів "Молоді переможці Міжнародного конкурсу піаністів імені В. Горовиця за запобігання вродженим вадам розвитку" (31 травня 2000 року).


Вершиною зусиль Українського Альянсу буде створення Українського Інформаційного Центру з питань вроджених вад розвитку. Центр матиме подвійне призначення: розповсюджувати інформацію і знання, а також служити штаб-квартирою для міжнародних організацій підтримки хворих, зацікавлених у зв'язках з Україною. Українсько-Американська Програма запобігання ВВР готова надати необхідні ресурси, щоб посприяти розширенню партнерських зв'язків Центрів запобігання ВВР і членів Українського Альянсу із національними і міжнародними партнерами.


УРОКИ І ВИСНОВКИ

Досвід України в реалізації принципів "March of Dimes" і Світового Альянсу змушує нас наголосити на 4 основних концепціях: ключовій ролі моніторингу ВВР; широкому трактуванні терміну "вроджені вади"; "батьківських" групах підтримки; і концепції про "країни, що розвиваються".

Наслідки отримання заслуговуючих на довіру результатів моніторингу були майже миттєві. Органи влади в областях видали постанови про обов'язкову участь всіх неонатологів у моніторингу. Більше того, вони також запропонували паралельно створити Реєстр усіх новонароджених. Моніторинг ВВР наряду з Реєстром усіх новонароджених являють собою чудову основу для планування системи охорони здоров'я в областях.

Широке трактування терміну "вроджені вади", а також ідея проведення генетичного консультування не дуже приживаються на Україні. Існує тенденція розглядати ВВР в обмеженому сенсі, як "структурні мальформації" або "генетичні аномалії". Той факт, що Світовий Альянс прийняв широке визначення ВВР, зіграв велику роль у цьому питанні. Збільшується розуміння того, що розумові відхилення, метаболічні розлади і генетичні зміни, які проявляються в старшому віці, - також є вродженими вадами(23).  Більше того, "Діти Чорнобиля" і діти з вродженим сифілісом та ВІЧ-інфекцією, кількість яких постійно збільшується, також підпадають під широке визначення ВВР. Як тільки приймається широке трактування ВВР, одразу ж виникає зацікавленість неонатологів, педіатрів та інших спеціалістів-медиків об'єднати зусилля з медичними генетиками. Ми помітили, що наголос на "генетиці" чи "тератології" може налякати більшу частину тих організаторів охорони здоров'я, які не дуже обізнані з цими дисциплінами, в результаті вони утримуються від партнерства з Програмою. Впровадження "генетичного консультування" на Україні можна полегшити, вживаючи такі терміни як "прогноз", "планування сім'ї" та "інформування". Що стосується "батьківських" груп підтримки, українські групи повинні включати як батьків дітей з ВВР, так і професіоналів-медиків. Наш досвід показує, що спонсоровані нами зустрічі батьків з лікарями і керівниками охорони здоров'я призвели до кращого розуміння потреб і обмежень кожної із сторін. Вживання терміну "країна, що розвивається" по відношенню до України часто є помилковим і непродуктивним. Більшість українців визнають, що їх суспільство знаходиться в кризі, а країна - на "перехідному етапі". Досить часто, керівники України сердяться, коли представники "розвинутих" країн відмовляються визнати, що багато медичних та інших соціальних показників на Україні насправді кращі ніж у "розвинутих" суспільствах, включно з деякими показниками для американських "білих".

Підсумовуючи, хочу наголосити, що серед найважливіших стратегічних досягнень, коротко описаних вище і більш детально в IBIS, є: навчання за кордоном ключових керівників Програми запобігання ВВР; покладення на неонатологів завдань стосовно збору даних про ВВР та забезпечення зв'язку з акушерами-гінекологами і педіатрами; включення в команди Інтернет-компетентних інформаційних спеціалістів, володіючих англійською мовою; сприяння телемедичним зв'язкам із зарубіжними партнерами; отримання статусу громадської організації; створення і розповсюдження інформаційних матеріалів на базі Інтернету; використання Центрів запобігання ВВР в якості пропагандистських центрів Українського Альянсу; використання Українського Альянсу для сприяння подальшому діалогу між всіма сторонами, зацікавленими вродженими вадами розвитку.

На закінчення, в Указі Президента України щодо збереження здоров'я українців говориться: "… Пропагувати здоровий стиль життя … уникати паління … алкоголізму … Збереження геному … запобігання вродженій патології … ". Відповідаючи на недавній запит Міністерства охорони здоров'я про найважливіші події 2000 року, керівники однієї з областей відповіли: " … Нові ресурси дозволили … створити Реєстр усіх новонароджених і Реєстр новонароджених з вродженими вадами … Створення Інформаційного Центру із запобігання ВВР … з метою освіти лікарів і населення ... впровадження телемедицини ... покладення на районних неонатологів обов'язку забезпечувати догляд за новонародженими з ВВР і повідомляти про випадки ... всі ці справи співзвучні з вимогами Указу Президента України від 11 листопада 1999 року". Ми б хотіли вірити, що наведені цитати в певній мірі відображають нелегку працю членів Українського Альянсу в дуже важких обставинах. Ми б хотіли вірити, що наша робота і наш досвід в Україні заохотять інших до проведення подібних реформ в інших частинах світу. Ми б хотіли вірити, що українські колеги знайдуть партнерів, спонсорів і друзів, які допоможуть їм в цих нелегких справах.


ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

1. Wertelecki, W., Katz, M: Una alianza mundial para la prevenciуn de anomalias del desarrollo. MEDICO Interamericano 5:185-191 (1995).

2. Wertelecki, W., Katz, M.: Prevention of Birth Defects – A Task for A World Alliance. Jpn. J. Hum. Genet. 40(3):295-303 (1995). (In Japanese)

3. Вертелецький В., Катц M.: Запобігання вродженим вадам розвитку - завдання для Світового Альянсу. - Журн. Української медичної асоціації. - 1995.- № 42. - С.137-140.

4. Wertelecki, W., Katz, M.: Prevention of Birth Defects: A Task for a World Alliance. Acta Paedia. Sinica. 37(3):168-172 (1996). (In Chinese)

5. Сайт Світового Альянсу із запобігання ВВР (англійською мовою).

6. Jayasekara, R., et al: Acceptance of Genetic Services: A Study of Physicians in Colombo, Sri Lanka. J. Biosoc. Sci. 20:1 (1988).

7. Chen, H., Wertelecki, W.: Genetic Services in the United States. Jpn. J. Hum. Genet. 39(2):275-288 (1994).

8. Penchaszadeh, V.B.: Developing Genetic Services in Developing Countries. in Genetics and Public Health in the 21st Century, Oxford, Univ. Press, 2000.

9. Penchaszadeh, V.B., et al: Services for the Prevention and Management of Genetic Disorders and Birth Defects in Developing Countries. Community Genet. 2:196 (1999).

10. Little, R.E., et al: Outcomes of 17137 Pregnancies in 2 Urban Areas of Ukraine. Am J Public Health. 89:1832 (1999).

11. Berdnyk, O., et al: The Health of Women and Children in Ukraine. 1997 report by United Nations Development Program Office in Ukraine, UNICF, World Health Organization and World Bank, in corporation with The Cabinet of Ministers of Ukraine and Ministry of Health of Ukraine.

12. Monaghan, S.C., et al: Preterm Birth in Two Urban Areas of Ukraine. Obstet Gynecol. 95:752 (2000).

13. На сайті IBIS: Вибрані українські статистичні медичні дані (англійською мовою)

14. Gladen, B.C., et al: Organochlorines in Breast Milk from Two Cities in Ukraine. Environ Health Perspec 107:459 (1999).
15. Gladen, B.C., et al: Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins, Polychlorinated Dibenzofurans, and Coplanar Polychlorinated Biphenyls in Breast Milk from Two Cities in Ukraine. J Toxicol. Environ. Health, Part A, 58:19 (1999).

16. Wertelecki, W.: Of Dreaming on Solid Grounds and Silent Triumphs of One Man: A Story About Josef Warkany. Am. J. Med. Genet. 33:522 (1989).

17. Гауз, Дж.: Візит групи міжнародних експертів до Києва. Сторінка із сайту Українського Альянсу із запобігання ВВР

18. На сайті IBIS: Українсько-Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку

19. На сайті IBIS: Wertelecki, W.: Illustrated Progress Report - Implementations sponsored by the Ukrainian-American BD Program. Spring 2000; Євтушок Л.: Ілюстрований звіт про роботу Українсько-Американської Програми запобігання вродженим вадам розвитку в 1999 році

20. На сайті IBIS: Бариляк I., та інші: Вроджені вади розвитку на Україні: Моніторинг - Догляд - Запобігання. Впровадження міжнародних стандартів

21. На сайті IBIS: Український Альянс із запобігання вродженим вадам розвитку

22. На сайті IBIS: Харитонова I: Проект "Спільнота молодих піаністів Міжнародного конкурсу пам'яті В. Горовиця на підтримку української ініціативи "Гармонія життя без вроджених вад"

23. На сайті IBIS: Визначення термінів: "Вроджені вади розвитку", "Тератоген", "Генетичне консультування".


СПИСОК ФОТОГРАФІЙ

Фото 1. Під час прийому в українському університеті "Києво-Могилянська Академія" влітку 1998 року. Зліва направо: професори. В. Замостян (декан екологічного факультету, Києво-Могилянська Академія); I. Бариляк, В. Вертелецький, Дж. Гауз, M. Kaтц (див. текст).

Фото 2. Карта України. Синім позначені області, в яких проводиться моніторинг ВВР за територіальним принципом. Зірочки означають, що дана область має своїх представників в Українському Альянсі.

Фото 3. Маестро Микола Сук з п. Дмитром Таванцем (зліва) і п. Іриною Сапожніковою (справа) під час концерту для фортепіано в чотири руки. Oдин із серії концертів "Молоді переможці Міжнародного коонкурсу піаністів імені В. Горовиця за запобігання вродженим вадам розвитку" (31 травня 2000 року).


IBIS:International Birth Defects Information Systems
Інформація на цій сторінці є виключно точкою зору її автора, яку не обов’язково поділяють Українсько-Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку, Американська Фундація “March of Dimes” чи будь-яка інша подібна організація. Наш сайт пропонує інформацію переважно з метою розповсюдження медичних знань. Не використовуйте його в якості єдиного джерела медичної інформації, або щоб самостійно змінити процес лікування. Будь ласка, прочитайте повний текст попередження. Завжди звертайтесь за порадою до Вашого лікаря.

Copyright 1998 - 2002  I.B.I.S. Захищено авторським правом.  

Спонсор: I.B.I.S. | Концепція сайту: В. В., С. Л. | Зміст сторінки: Т. Сороцька | Переглянуто: Л. Євтушок 

Email: Webmaster


      
15/February/2002 sl